Veel gestelde vragen

FAQ (Veel gestelde vragen)

Lidmaatschap

Wat is FNV en is dit hetzelfde als de Riders Union?

De FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) is de grootste vakbond van Nederland. Maar bovenal is de FNV een vereniging van mensen. Werk jij, zoek je werk, heb je een uitkering of ben je met pensioen? Dan zijn wij er mét jou vóór jou. Met ruim 1 miljoen leden staan wij samen sterk. De Riders Union is onderdeel van de FNV. Samen met de maaltijdbezorgers maakt de FNV zich hardvoor goede arbeidsomstandigheden voor de maaltijdbezorgers.

Wat kost het lidmaatschap van de FNV? (incl.informatie over contributiekorting)

Klik hier voor meer informatie

Arbeidsomstandigheden / materiaal

Slecht weer

Heb ik recht op loon als mijn dienst door slecht weer VOORAF wordt geannuleerd door het bedrijf?

Als Deliveroo haar platformdienstverlening tijdelijk opschort, omdat er vanwege slecht weer geen maaltijdbezorgingen kunnen plaatsvinden en er dus ook tijdelijk geen riders nodig zijn, dan komt dat voor risico van de zzp-rider. Die krijgt geen bezorgopdrachten en voert dus ook geen bezorgingen uit. Aan die bezorging is de betalingsverplichting van Deliveroo gekoppeld, niet aan het beschikbaarheid van de zzp-rider om bezorgdiensten te verrichten

Stel ik ben al aan het werk en het wordt (erg) slecht weer; mag ik dan stoppen met werken?

Indien er wordt gewerkt door zelfstandigen geldt dat de arbo-wetgeving ook voor hen van toepassing is. Dat betekent zelf zorgen voor veilig werken en een vergaande risico-aansprakelijkheid ex 6:758 BW bij de opdrachtgever, indien er letselschade ontstaat bij de zelfstandige. Dit geldt dus voor werken bij slecht weer en ongelukken. Als de zelfstandige niet veilig werkt en wordt betrapt door de inspectie SZW kunnen er hoge boetes worden uitgedeeld (> €1200).

Stel het weer is zo slecht dat ik wel moet stoppen, heb ik dan recht op doorbetaling van mijn loon?

Als de rider een geaccepteerde bezorgopdracht niet afmaakt, omdat hij vindt dat de weersomstandigheden te slecht zijn geworden en hij de maaltijd dus niet aflevert bij de klant c.q. het afgesproken bezorgresultaat niet realiseert, dan pleegt hij in beginsel wanprestatie en is hij schadeplichtig jegens Deliveroo. Dan gaat het dus om de situatie waarin naar het oordeel van Deliveroo nog steeds bezorgd kan worden, maar de rider daar anders over denkt. In die situatie moeten we kijken naar het contract en specifiek of daarin geregeld is wanneer weersomstandigheden overmacht opleveren voor de rider. Als bijvoorbeeld geregeld is dat bij de weerwaarschuwingscode oranje sprake is van overmacht, dan kan de rider op dat moment de bezorging afbreken. Hij pleegt dan geen wanprestatie, is niet schadeplichtig, maar heeft ook geen recht op loon. Hij bezorgt de maaltijd immers niet bij de klant. Dat laatste is slechts anders als partijen contractueel hebben afgesproken dat de rider in die situatie toch recht heeft op de bezorgvergoeding (bijvoorbeeld omdat de klant al heeft betaald aan Deliveroo en in de algemene voorwaarden is bepaald dat die klant geen recht heeft op restitutie als de bezorging door overmacht niet kan plaatsvinden). Als in het contract niets geregeld is over overmacht door weersomstandigheden, dan hangt het ervan af of objectief beschouwd werken in de betreffende weersomstandigheden onmogelijk of onverantwoord moet worden geacht, dus objectief beschouwd sprake is van overmacht. Daarover kunnen partijen natuurlijk van mening verschillen.

Moeten mijn (extra) ziektekosten betaald worden door het bedrijf?

Voor werken als zelfstandige geldt dat ziektekosten altijd verzekerd moeten zijn door de zelfstandige zelf. Het gemis aan inkomen (is dus niet ziektekosten) kan onder omstandigheden voor rekening zijn voor de opdrachtgever. Echter, indien er sprake is van een echte zzp, niet zijnde werknemer, en hij of zij heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt er een groot risico van (blijvend) inkomensverlies gelopen als gevolg van ziekte of ongeval.
Als een ander verantwoordelijk is voor de schade van de zzp-rider ten gevolge van dat ongeluk (en dat is natuurlijk best mogelijk, bijvoorbeeld als het gaat om een verkeersongeval), dan kun je die ander aansprakelijk stellen (je ziektekostenverzekeraar zal dat ook willen weten in verband met eventueel verhaal van schade). Mogelijk is die ander verzekerd voor die schade (denk hierbij bijvoorbeeld aan de WAM-verzekering).

Materiaal

Ik gebruik mijn eigen fiets. Heb ik recht op vergoeding van schade of onderhoudskosten?

Voor werken als zelfstandige geldt dat kosten die worden gemaakt voor materiaal en dergelijke voor een deel fiscaal verrekend kunnen worden. Dat geldt ook voor de spullen die voor het werk moeten worden aangeschaft en waarover BTW moet worden betaald. De BTW mag je verrekenen. Het moet dan wel gaan om spullen die specifiek zijn voor het werk en niet ook te gebruiken zijn voor privé. Indien er zowel privé als zakelijk gebruik mogelijk is, is het verstandig om vooraf te overleggen met de Belastingdienst wat je wel en niet mag verrekenen.

Arbeidsvoorwaarden

Contract


Heb ik recht op een contract op papier? (en als ZZP’er)?

Recht op een contract op papier als zzp’er bestaat niet, maar bewijsbaar afspraken maken is een must. Zeker over de voorwaarden die van belang zijn voor jou als zelfstandige is het verstandig dit in je contract vast te leggen: aantal werkuren, tarief (vast tarief per bezorging of afhankelijk van tijdstip, aantal bezorgingen), verzekeringen/schaderegeling, materiaalkosten/vergoedingen, verplichting om wel/niet beschikbaar te zijn, klachtenregeling, wie zorgt voor vervanging bij ziekte, mogen werken voor derden, opzegtermijn, regeling bij weersomstandigheden, wachttijdenregeling. Zonder bewijsbare afspraken ben je een speelbal van de opdrachtgever en liggen alle risico’s bij jou als zelfstandige. FNV Zelfstandigen kan je helpen bij het opstellen van een goed contract als je tenminste lid bent!

Stel mijn contract loopt af en ik kan alleen verder als ZZP’er,
waar moet ik op letten?

Bedenk goed wat zelfstandig ondernemerschap inhoud. Je moet je inschrijven bij de Kamer van Koophandel, belastingaangifte doen, zelf verzekeringen afsluiten, rekening houden met een pensioenpotje voor later, je bent zelf verantwoordelijk voor je administratie en onderhoud aan je fiets en materiaal. Kijk ook goed of er geen sprake is van een (verkapte) dienstbetrekking. In welke mate heeft het bedrijf gezag over jou, of ben je volledig vrij om je werkzaamheden uit te voeren zoals jij dat als zelfstandig ondernemer het beste vindt? Kan jij zelf onderhandelen over je tarief? Of wordt deze bepaald door de opdrachtgever?

Loon


Wat kan ik doen als mijn loonstrook (of bij ZZP’ers factuur) niet klopt?

Het is van groot belang om als zelfstandige zelf je werkuren/verdiensten bij te houden als zelfstandige. Dat geldt voor je tarief maar ook voor je BTW-aangifte. Dit is belangrijk voor je inkomen, maar ook om te voldoen aan de administratie voor de Belastingdienst. Als het niet klopt, is het belangrijk dat je snel actie onderneemt door in ieder geval bewijsbaar (app of email) aan te geven wat er niet klopt en wat het wel moet zijn en dit voor te leggen aan de opdrachtgever. Ook hier geldt weer dat bij een incassogeschil FNV Zelfstandigen je kan helpen als onderdeel van je lidmaatschap.Werk je in loondienst, ook dan is het goed om een schaduwbestand bij te houden van je gewerkte uren. Trek aan de bel bij HR wanneer je loonstrookje niet klopt.

Is er een CAO van toepassing op mijn werk? En heb ik ook recht op dit loon?

De FNV is van mening dat de werkingssfeer van de CAO Transport en Logistiek Nederland van toepassing is. Echter, de maaltijdbezorgdiensten denken daar anders over. Vanuit de FNV zijn wij hard bezig deze CAO toegepast te krijgen. Daar is jullie inzet hard bij nodig. Als je wilt weten hoe jij als rider daaraan kunt bijdragen, neem dan contact met ons op.

Vakantiegeld

Heb ik hier recht op? Mag dit ook (per uur/week/maand) uitbetaald worden?

Als zzp’er ben je zelf verantwoordelijk voor het apart zetten van vakantiegeld. Werk je in loondienst, lees dan hier meer over vakantiegeld.

Pensioen

Heb ik recht op pensioenopbouw? (in de meeste contracten staat van niet, maar Deliveroo-riders hebben inmiddels wel een brief van PF Vervoer gehad)

Als zzp’er moet je zelf voor je pensioen zorgen. En als je niets doet, krijg je straks ook niets. Inmiddels zijn ook de jongerenorganisaties van de politieke partijen van mening dat een verplicht pensioen voor iedereen (dus ook voor zelfstandigen en jongeren) een must is om te voorkomen dat de bijvoorbeeld jongeren van nu de armen van de toekomst zijn. Een verplicht pensioen is ook goed om te voorkomen dat je tegen elkaar wordt uitgespeeld, dus wederom een voordeel voor de zelfstandige. Ben je werknemer in loondienst, check dan in je arbeidsovereenkomst wat gezegd wordt over je pensioen. De meeste maaltijdbezorgdiensten faciliteren niet in pensioenopbouw. Echter is het pensioenfonds Vervoer wel bezig om verplicht maaltijdbezorgdiensten te laten aansluiten bij het Pensioenfonds. De maaltijdbezorgers van Deliveroo hebben hier bijvoorbeeld al een brief over ontvangen.

Schade


Stel ik veroorzaak tijdens werk schade aan een andere partij; wie moet dit betalen?

Schades zijn een groot risico voor de zzp’er. Gezien het tarief kun je dit vaak onmogelijk zelf betalen dus een verzekering is een must. Deliveroo is hier nogal schimmig over. Zonder verzekeringspolis weet je gewoon niet waarvoor en voor hoeveel je verzekerd bent. Je eventuele privé WA-verzekering dekt niet je schade als zelfstandige. Een verzekering is vaak duur, zeker gezien de risico’s die je loopt als fietser in het drukke verkeer. Bovendien moet de verzekering ook aansluiten bij het werk dat je doet als zelfstandige, omdat er anders geen dekking is. Je mag de kosten van verzekeringen als zelfstandige wel fiscaal verrekenen.

Mag de werkgever geld inhouden op mijn loon voor schade die ik heb gemaakt?

Als de zzp’er verantwoordelijk/aansprakelijk is voor die schade, dan moet hij die schade zelf vergoeden, hetzij rechtstreeks aan de benadeelde, hetzij indirect via Deliveroo. In dat laatste geval zou Deliveroo (in haar hoedanigheid van opdrachtgever van de zzp-rider, dus niet als werkgever) kunnen overwegen die schade te verrekenen met het loon dat zij nog verschuldigd is of wordt aan de zzp’er. Los van de vraag of dat juridisch geoorloofd is (dan moet naar het contract en eventueel naar de wet worden gekeken), lijkt verrekening met toekomstig loon in de praktijk niet realistisch, want een rider die daarmee wordt geconfronteerd en dus feitelijk een poos gratis moet werken, zal waarschijnlijk acuut stoppen met dat werk. Omdat voor een zz’-er geen beslagvrije voet geldt (die geldt wel bij een werknemer, ook in geval van verrekening), zou in theorie het volledige loon dat Deliveroo nog moet uitbetalen aan de rider, kunnen worden verrekend met de schade.

Belasting

Loonheffingskorting, wat is dit en hoe regel ik dit? (i.v.m. wel/niet hebben andere baan ernaast)

Zorg ervoor dat je als zzp’er weet wat de belastingregels zijn, voordat je begint. Zodat je niet achteraf door de Belastingdienst met hoge naheffingen en boetes wordt geconfronteerd. Dat is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de zelfstandige en niet van de opdrachtgever/Deliveroo.

Starten en werken als zzp’er

Is het verstandig om als zzp’er aan de slag te gaan en waar moet ik op letten?

Het is alleen verstandig om als zzp’er aan de slag te gaan als je een goed tarief hebt, voldoende uren om inkomen te krijgen en je risico’s hebt afgedekt. Je moet er immers van kunnen leven. Ook moet je vooraf op de hoogte zijn van de Belastingregels en ook het doel hebben om als ondernemer te gaan werken. De.  Deliveroo-constructie laat juist het tegenovergestelde zien.

Is de FNV tegen zzp of tegen schijn-zzp?

FNV is voor alle werkenden dus ook voor mensen die werken als zelfstandige. FNV is tegen constructies waarbij mensen de dupe worden. Omdat ze tegen slechte tarieven en zonder voorzieningen moeten werken of het nu werknemers of zelfstandigen zijn. FNV is niet tegen de mensen die in de slechte constructies werken, maar tegen de opdrachtgevers/werkgevers die van hen misbruik maken. FNV ondersteunt de zelfstandigen met allerlei diensten/cursussen en dergelijke, zodat ze vooraf goed geïnformeerd zijn en zelf beter kunnen onderhandelen over tarieven en voorzieningen.

Mag ik als zzp’er weigeren om een bestelling weg te brengen (bijv. omdat ik te lang moet wachten)?

Of je mag weigeren hangt af van wat je hebt afgesproken in de overeenkomst. Tijdens de uren die je bent ingelogd zal dat lastiger zijn, dan wanneer je weigert om in te loggen. Maar dit is dus een onderwerp dat je in je eigen belang moet regelen in de overeenkomst met Deliveroo. Dit geldt ook voor bepaalde weersomstandigheden bijvoorbeeld.

Belasting


Op mijn facturen staat een bedrag voor BTW. Mag ik dit bedrag zelf houden?

BTW-aangifte problemen is een veel voorkomende kostbare fout bij de Riders. BTW (omzetbelasting) moet je rekenen over je diensten en zelf afdragen aan de Belastingdienst. Deliveroo heeft de BTW voor je geïncasseerd bij de klant en op je factuur aangegeven en aan je betaald. Jij moet dit als Rider zelf afdragen, uiterlijk iedere 3 maanden aan de Belastingdienst. Het is geen inkomen voor jou, maar een belasting die je klant moet betalen en waarvoor jij als zelfstandige het doorgeefluik bent naar de Belastingdienst. Draag je het niet tijdig af dan staan hier hoge boetes op! Onder bepaalde voorwaarden kun je een (deel) van de BTW wel terugkrijgen als inkomen voor jou (waarover je dan wel inkomstenbelasting moet betalen).